Program minulého ročníku

24. 3. 2015

09.00-09.30

Registrace

Moderátorem konference bude

09.30-10.15

Definování cílů eventu a jeho správné využití

Jakých cílů je možné dosáhnout pomocí event marketingu a pro jaké záměry to není vhodný nástroj? Jakou cenu je nutné investovat abychom dosáhli požadované hodnoty a jak nastavit rozpočet? Jaké jsou nejčastější chyby při využití a zadávání eventů a jak se jich vyvarovat? Na tyto a další otázky praktickými příklady v rámci své přednášky odpoví Mattias Kindler.

 

  • Colja M. Dams, prezident / CEO, VOK DAMS Agency for Events and Live-Marketing
10.15-10.45

Event Marketing Monitor

  • Michal Straka, Ipsos Product & Business Development Director, Ipsos
10.45-11.00

Coffee break

11.00-11.30

Event marketing podle Heinekenu

Představení úspěšných konceptů, které využívá ve své strategii společnosti HEINEKEN Česká republika . Problematika sponzoringu velkých akcí a jeho konkrétní přínos, kreativní B2B eventy podporující značku a vytyčené obchodní a marketingové cíle.  

11.30-12.30

Event: jak dosáhnout dlouhodobé hodnoty v praxi

Kvalitní event marketing neslouží jen k tomu, aby lidem něco sděloval. Je nezbytné aby měl pro cílovou skupinu reálný přínos. Eventy jsou nejlepším nástrojem pro budování vztahů a vytváření trvalých hodnot prostřednictvím nezapomenutelných zážitků a jejich sdílení s dalšími lidmi. Kevin Jackson ve své přednášce odkryje důležité detaily a představí konkrétní příklady z praxe.

 

  • Kevin Jackson, viceprezident pro obchod a marketing, George P. Johnson
12.30-13.30

Oběd

13.30-14.30

Nové trendy v event marketingu

Event jako nový účinný nástroj v marketingu. Live marketing jako neoddělitelná součást marketingového mixu. Hybridní event (interakce zážitku a sociálních médií), jeho potenciál a role v "live"-kampaních. Princip vytváření hodnotného obsahu, který je možné dlouhodobě komunikovat. Detailní využití v praxi představené v konkrétních na case-studies. Vztah cíle, rozpočtu a hodnoty eventů.

  • Colja M. Dams, prezident / CEO, VOK DAMS Agency for Events and Live-Marketing
14.30-15.00

Příprava a organizace masové akce - case study

Prague Harley Days - event který boří stereotypy spojené se značkou H-D

15.00-15.15

Czech Event Awards

15.15-15.45

Coffee break

15.45-17.30

Kulatý stůl / Panelová diskuze

  • Kevin Jackson, viceprezident pro obchod a marketing, George P. Johnson
  • Colja M. Dams, prezident / CEO, VOK DAMS Agency for Events and Live-Marketing
  • Jaroslav Vavřina, Managing Director and shareholder, Harley-Davidson Praha
  • Michal Straka, Ipsos Product & Business Development Director, Ipsos
  • Daniel Stach, Redaktor a moderátor, Česká televize
17.30-17.35

Oficiální ukončení akce